Billig LÅNEMULIGHED

] På landsplan skylder de danske pensionister 5 millarder kroner i indefrosne ejendomsskatter. ] I Det ny Aalborg har Aalborg Kommune 55,6 mio. kroner (heraf 17,1 mio. i amtsgrundskyld) til gode. ] Hals Kommune har indefrosset 3,7 millioner kroner. Sejlflod Kommune 1,7 mio. kroner og Nibe Kommune 713.000 kroner. ] For at få lov til at låne af kommunen skal en af følgende betingelser være opfyldt: fyldt 65 år, modtager af social pension, modtager af efterløn eller delpension. ] Har man både parcelhus/ejerlejlighed og sommerhus, kan man kun få lån i en af ejendommene. ] Lånet forrentes med den halve diskonto. Renten kan ikke trækkes fra i skat og tillægges gælden.