Energiselskaber

Billig varme luner i Dybvad

I Thorshøj koster fjernvarmen mere end dobbelt så meget.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Thorshøj har et af landets mindste kraftvarmeværker, der fyrer med naturgas.

Mens frosten bider, kan folk i Dybvad glæde sig over, at de betaler mindre for fjernvarme end beboere et hvilket som helst andet sted i Frederikshavn Kommune. Faktisk er det mere dobbelt så dyrt at varme huset op, hvis man bor i Thorshøj. For at få råd til betale den ekstra varmeudgift skal en husejer i Thorshøj tjene 2-3000 kr. mere om måneden før skat end husejeren i Dybvad. Også om sommeren. Energitilsynet fører statistik over varmeværkernes priser og omregner dem til årsudgifter for standardlejligheder (forbrug 15 MWh) og standardhuse (18,1 MWh). Dybvad Varmeværk ligger lavt med en pris på 438 kr. pr. MWh. Thorshøj og Præstbro ligger begge på 875 kr. pr. MWh, men med de faste afgifter indregnet bliver varmeudgiften størst i Thorshøj. Forklaringen på den billige varme i Dybvad er brændslet, fortæller Jens Peter Stouby, formand for varmeværket. Dybvad Varmeværk fyrer med spånbriketter. Spånerne er spild fra produktionen på Storke Vinduer i Farsø. Spånbriketter er ikke blot billigt brændsel. De tørrede briketter har også vist sig at give lave vedligeholdelsesudgifter på kedelanlægget sammenlignet med flis, fortæller Jens Peter Stouby. - Vi fik at vide, at vi skulle forvente vedligeholdelse af kedelanlæggets vanddel efter tre-fire år. Nu er den 13-14 år gammel, og det er først nu vi skal til at skifte ud. Fjernvarmeværket har sikret sig mod, at briketterne følger med oliepriserne, hvis de sidste indleder en ny himmelflugt. Værket har indgået en treårig aftale med vinduesfabrikkem om en fast pris på 1000 kr. ton. Fabrikken garanterer samtidig at levere den mængde brændsel, som værket skal bruge. Den hidtidige pris var på 780 kr. pr. ton. - Stigningen slår ikke fuldt igennem hos forbrugerne, fordi der på budgettet er andre store udgiftsposter, der ikke stiger tilsvarende, understreger Jens Peter Stouby. Fjernvarmeværket i Dybvad leverer varme til 400 husstande i byen. - Det er meget tæt på 100 procent dækning, siger Jens Peter Stouby. I Thorshøj fyrer kraftvarmeværket med naturgas. - Vi har 109 forbrugere tilsluttet ud af 140 husstande i byen. Vi har et af landets allermindste kraftvarmeværker, siger formanden Poul Jacobsen. Lavere afgift på gas - eller en fast pris for varme i hele Danmark - ligesom på el. Det ville batte noget i Thorshøj, mener han. - Men det får vi aldrig de store byer, som har billig varme, med til, tilføjer han. I stedet forsøger værket at optimere driften for på den måde at reducere regningen til varmeforbrugerne. Elproduktionen sælges til den højest opnåelige pris, og der er indført et nyt afregningssystem, som straffer lav afkøling af returvand. Poul Jacobsen mener værkets varmepris skal sammenlignes med, hvad det koster at fyre med olie. - Og det er ikke billigere, siger han. Også Thorshøj Kraftvarmeværk har garderet sig mod prischok ved at indgå en leveringsaftale på naturgas frem til 2011 baseret på gennemsnitspriser.