Energiselskaber

Billig varme vendte humøret

Hvalpsund Kraftvarmeværk fik lov at supplere med biomasse

Varmeværksformand Peder Holm Pedersen (t.v.) gik i alliance med Vesterhimmerlands Kommune i skikkelse af (t.h.) Knud Kristensen (K), og så vendte bøtten for Hvalpsund Kraftvarmeværk. Arkivfoto: Michael Bygballe

Varmeværksformand Peder Holm Pedersen (t.v.) gik i alliance med Vesterhimmerlands Kommune i skikkelse af (t.h.) Knud Kristensen (K), og så vendte bøtten for Hvalpsund Kraftvarmeværk. Arkivfoto: Michael Bygballe

For fem år siden gerådede 250 husstande i Hvalpsund nærmest i oprør over stigende varmepriser. Og på et borgermøde lød der bastante krav om løsrivelse fra Hvalpsund Kraftvarmeværk. Næsten 30.000 kr. om året kostede det at opvarme et gennemsnitshus. Det lille naturgasdrevne barmarkværk med de høje varmepriser var i knæ og tilliden hos borgerne lav. Så gik bestyrelsen i tænkeboks og fandt i samarbejde med kommunen en udvej. Nu kan ingen i længden smyge sig uden om værket. Til gengæld er varmeprisen også en helt anden. Siden nytår har det kostet godt 22.000 kroner at opvarme selvsamme hus. - I dag har vi masser af glade forbrugere i Hvalpsund. Vi har investeret 10 millioner kroner i en fliskedel, fået sænket varmeprisen væsentligt og fået Vesthimmerlands Kommune til lave nye udstykninger i Hvalpsund og samtidig gjort det pligtigt både at tilslutte sig og forblive som kunder. Stemningen er vendt - Det har vendt stemningen. Skabt optimisme og udsigt til 100 nye kunder i løbet af de næste fem år - måske endda flere, fortæller bestyrelsesformand Peder Holm Pedersen. Regnestykket siger, at en snes nye forbrugere vil være tilkoblet inden nytår, og at andre 80-90 husstande med pligt til at koble sig på om senest otte år vil følge efter. Peder Holm Pedersen forventer, at en rabat, der halverer de faste udgifter og sender varmeprisen i tilslutningsperioden ned på godt 18.000 kroner årligt, snart vil lokke de sidste til. - Det er jo væsentligt mindre, end hvis du bruger oliefyr, påpeger varmeværkets bestyrelsesformand.