billigbogens gennembrud

I 1959 brød billigbogen egentlig igennem i Danmark med Gyldendals Tranebøger og Hans Reitzels Serie til priser under 5 kr. I 1960 fulgte Gyldendal op med fagserien Uglebøgerne, og i løbet af få år havde ethvert dansk forlag sine billigserier. Ofte med dyrenavne – Spætte-, Bekkasin-, Girafbøger og selvfølgelig ikke at forglemme Lommeelefanter. Da billigbogsrevolutionen kulminerede i 1967 rummede kataloget 89 fag- og skønlitterære serier fra 34 forlag med en lagerliste på 2700 titler. Overproduktionen blev et problem for bogbranchen, men kulturpolitisk betød udviklingen, at bøger blev hvermandseje – ikke mindst for de unge. Kilde: Hans Hertel, professor i nordisk litteratur, i "Litteraturens vaneforbrydere" (1999) og "Det litterære system i Danmark" (1972).

Forsiden