Boligselskaber

Billige boliger forsvinder

Kontanthjælsmodtagere og hjemløse kommer i knibe.

Næsten halvandet hundrede billige lejligheder i Aalborg Kommune forsvinder snart. Det viser en undersøgelse, kommunens socialafdeling netop har lagt sidste hånd på. Dermed bliver det fremover endnu mere svært for kontanthjælpsmodtagere og hjemløse at finde noget at bo i, som de rent faktisk har råd til. Situationen foruroliger Lone Jacobi Nielsen fra kommunens centrale bolighenvisning. - Der skal være plads til alle. Især i de almene boliger. Få billige boliger er flaskehals Lone Jacobi Nielsen har i forvejen svært ved at skaffe boliger til 30 hjemløse fra forsorgshjemmet Svenstrupgård. De er med i et statsstøttet projekt, der skal hjælpe dem på vej. Men de få billige boliger er en flaskehals. På den baggrund har kommunens centrale bolighenvisning undersøgt, hvor mange almene billige boliger, der egentlig findes i Aalborg Kommune. Nærmere bestemt boliger på højst 3.500 kroners månedlig husleje inklusiv a conto varme. - Vores socialrådgivere siger, at det er den maksimale husleje, en enlig kontanthjælpsmodtager kan betale, uddyber Lone Jacobi Nielsen. Flere års ventetid Undersøgelsen viser, at der lige nu er 4.669 af den slags billige boliger inden for kommunegrænsen. Det lyder måske af meget, men de fleste af boligerne er der flere års ventetid på, og samtidig bliver der altså færre af dem fremover. I Odinsgade renoverer Boligselskabet Østparken for eksempel 55 boliger. I dag billige boliger, men det ændres, når de i starten af 2012 får nye køkkener og i nogle tilfælde nye badeværelser. Hvis ellers Landsbyggefonden giver sin støtte, vil boligselskabet desuden nedlægge 36 billige boliger på Rughaven. På Lille Tingbakke i Vodskov nedlægger Boligselskabet Limfjorden 39 billige lejligheder som led i en helhedsplan for større og bedre boliger. Og på Bynkevej reducerer Boligselskabet Aalborglund 16 billige etværelses boliger til ni større lejligheder. Ifølge forretningsfører for Boligselskabet Aalborglund, John Hjelm er det nemmere at leje de lidt større, renoverede lejligheder ud. Samtidig er de små etværelses boliger ikke noget guldæg for boligselskabet. - De har et stort gennemtræk. Det betyder store fraflytningsregninger, som afdelingen efterfølgende i nogen situationer selv må dække ind.