Billigere at dyrke økogrønt

Et stort dansk fødevareprojekt kan vise sig at få banebrydende betydning for den måde, vi i fremtiden dyrker grøntsager på. Midtvejs i det fireårige projekt viser resultater, at økologiske grøntsager kan dyrkes næsten lige så billigt som konventionelle - vel at mærke uden at det går ud over smag og udseende. Det skriver bladet Ny Viden. Især en økologisk fremgangsmåde, hvor afgrøderne dyrkes sammen med planter, der tiltrækker insekter, som er naturlige fjender til de skadedyr, der truer grøntsagerne, har vist sig overraskende konkurrencedygtig. Mere attraktiv - Denne undersøgelse viser, at der er et helt nyt grundlag for at tænke i økologisk landbrug. Hverken udbytte, udseende eller smag ændrer sig væsentligt, hvis man bruger velvalgte økologiske dyrkningsmetoder. Oven i købet vil økologisk produktion i løbet af få år blive endnu mere effektiv og attraktiv, da der forskes ihærdigt i at skabe økonomisk bæredygtige løsninger, siger professor Ole Nørregaard Jensen, som leder Syddansk Universitets del af projektet. Fem forskergrupper fra Syddansk Universitet, Aarhus Universitet og Københavns Universitet arbejder sammen i projektet, der skal undersøge, hvilken effekt økologisk dyrkning har på udbytte og kvalitet af grøntsager. Indtil videre har forskerne i øvrigt ikke kunnet påvise nogen nævneværdig smagsforskel på økologiske grøntsager og almindelige grøntsager. - Disse resultater tyder på, at forbrugerne ikke skal forvente systematiske effekter af økologisk dyrkning på grøntsagernes smag, idet effekten afhænger både af, hvilken grøntsag der er tale om, og af de specifikke forhold under den økologiske dyrkning. Resultaterne peger på, at man som forbruger især må forholde sig til, om man er villig til at betale lidt ekstra for produkter, som er dyrket økologisk og usprøjtede, mens entydige effekter på smag eller kvalitet er svære at dokumentere, lyder det fra forskerne./ritzau/