Billigere brotakst truer nordjysk godstrafik

Den store godstransport fra Frederikshavn Havn er truet, mener nordjyske politikere.

Både Socialdemokraterne og regeringen arbejder i øjeblikket på at gøre det billigere at køre over Storebælt, og de økonomiske bølgeskvulp vil ende i Frederikshavn. For Frederikshavn Havn er i knivskarp konkurrence med Storebæltsbroen om de mange godstransporter over Kattegat, og en nedsættelse af taksterne på broen frygter man vil få de store speditionsfirmaer til at vælge broen fremfor især Göteborgforbindelsen. Men politikerne i Frederikshavn er opmærksomme på problemet, og Centrumdemokraternes Jens Hedegaard står klar til at forsvare de regionale interesser. - Vi vil blive ramt lige på stedet, og hvis man sætter taksterne ned, er det logisk at sige, at vi skal have tilsvarende heroppe, siger han. Frederikshavn har stadig gæld til staten for køb af havnen, og det er denne gæld som, i følge Jens Hedegaard, skal nedsættes. Jens Hedegaard var i år 2000 med til forhandlinger med den daværende trafikminister Jacob Buksti (S) om færgefartens vilkår i forhold til broen. I forbindelse med køb af havnen blev der indføjet en såkaldt broklausul, der sikrede at forhandlingerne blev genåbnet, hvis brotaksten blev sat væsentligt ned. Alt over fem procent mener Jens Hedegaard er væsentligt, og bare 10-15 procent ville betyde et årligt tab for havnen på otte millioner, skønner han. Også folketingsmedlem Bjarne Laustsen (S) kan se problemet, og finder det helt logisk at Frederikshavn skal have økonomisk kompensation. - Frederikshavn har en god sag. Hvis jeg skal kunne støtte en nedsættelse af taksterne, er det en forudsætning, at der bliver en genforhandling af havnekøbet, siger han.