Billigere bygge-modning

Teknisk udvalg har færdigbehandlet sagen om at få det nye boligområde på den gamle sportsplads i Hou byggemodnet - selv om byrådet allerede i oktober 2002 sagde god for at igangsætte byggemodningen. Der var dog dengang et hængeparti at forholde sig til, og det drejede sig om prisen for fjernvarmen, som nu - efter den seneste behandling i teknisk udvalg - er blevet reduceret fra de oprindelige 645.000 kr. til 205.581 kr. Reduktionen hænger sammen med, at kommunen kun skal betale for ledningsarbejdet inden for boligområdet, mens Hou Kraftvarmeværk selv må betale for den stikledning, der løber fra varmeværket til det nye boligområde.