Børnepasning

Billigere end ventet

Efter afholdt licitation på nyt børnehus i Vestervig er de samlede håndværksudgifter reduceret til 5,8 mio. kr.

Med 104 afgivne bud var der stor interesse for at byde på arbejder i forbindelse med licitationen i går over opførelse af en ny integreret børnehave i Vestervig. Mange lokale håndværksvirksomheder deltog i konkurrencen om at komme med det billigste bud, og det ser ud til, at såvel tømrerarbejdet som malerarbejde, el, VVS og blik vil gå til firmaer fra Thy og dermed sikre lokale arbejdspladser i nogle måneder. De samlede håndværkerudgifter beløber sig efter licitationen til 5.799.384 kroner, hvilket er 600.000 kroner under det beløb, der i Thisted Kommunes budget er afsat til håndværkerudgifter. Dertil kommer omkring en million kroner til rådgivning og andre typer udgifter. Byggetekniker Tommy Lind fra Thisted Kommunes drifts- og anlægsafdeling siger, at han ikke kan garantere for, hvem der får arbejdet, da afdelingen og arkitektfirmaet Meissner + Sigh fra Skive endnu ikke har gennemgået licitationsmaterialet for eventuelle fejl. - Hvis der ikke er fejl, vil det selvfølgelig være lavestbydende, vi indstiller til byrådet som vindere af licitationen, siger Tommy Lind. Det nye børnehus i Vestervig skal huse cirka 50 børnehavebørn og ti vuggestuebørn. Huset opføres i ét plan med et bruttoetageareal på 550 kvadratmeter. Efter licitationen tyder det på, at kvadratmeterprisen bliver cirka 9913 kroner. Byggeriet forventes at blive igangsat i august.