Lokalpolitik

Billigere forsikringer

AABYBRO:I første omgang sparer Aabybro Kommune årligt godt en halv milion kroner ved at skifte forsikringsselskab. Men skiftet betyder også flere ændringer i policen, hvorfor besparelsen i bedste fald ender på omkring 100.000 kroner. Det oplyser borgmester Ole LykkegaardAndersen (V) efter, at økonomiudvalget har besluttet at skifte selskab. Ligesom i mange andre kommuner steg forsikringspræmien sidste år, og det var med 800.000 kroner. Derfor blev et forsikingsmæglerfirma sat til at se på mulighederne for et skifte. De er komme tilbage med et tilbud, som er godt en halv million kroner billigere, men tilgengæld skal man modsat tidligere regne med en selvrisiko på 100.000 kroner. -Vi har derfor set på, hvor mange skader vi har haft de seneste år, som vi med selvrisikoen skulle dække.Et gennemsnit over de sidste fem år viser, at vi i gennemsnit per år skal afsætte 373.000 kroner til selvrisikoen. Derfor har vi øremærket en pulje på den størrelse, siger Ole LykkegaardAndersen. Dermed er den ventede besparelse nede på knapt 150.000 kroner.Dertil kommer en éngangsudgift til tinglysning på 50.000 kroner. Samtidig er en ulykkesforsikring for børn, som eksempelvis falder i den kommunale skolegård og ødelægger briller eller en tand ikke med i det nye tilbud. - Men vi har tilsyneladende ikke brug for den forsikring. Sidste år var der kun en skade på et par briller, som vi skulle dække. De fleste forældre har idag forsikret deres børn, derfor er der med den kommunale forsikring tale om en dobbeltforsikring, siger borgmesteren. - Vi vil derfor undersøge nærmere, om der er behov for den forsikring, som i givetfald vil koste 70.000 kroner.Og skal vi have den forsikring, vil besparelsen ved at skifte være væk, siger Ole Lykkegaard Andersen.