Billigere i skat?

Lad organdonorer betale mindre i skat eller betal for deres begravelse!

Lyder det skræmmende? Nej, tværtimod. Filosof Thomas Søbirk foreslår skattefordel til organdonorer og forslaget om betaling af begravelsesudgifterne er under overvejelse i Storbritanien. Andre forslag som betaling til en pension, sygeforsikring eller en studieplads for folk, der melder sig ind i donorregisteret, er også til diskussion i England, hvor donorraten er ligeså lav som i Danmark. Det er befriende, at Thomas Søbirk har åbnet en lignende debat i Danmark om behovet for at indføre økonomiske tilskyndelser for at få flere til at tilmelde sig donorregisteret. Jeg har længe ført kampagne for at få indført det såkaldte formodede samtykke - man er donor, medmindre man selv melder fra. En sådan lovændring er der næppe i en overskuelig årrække flertal for, selvom befolkningen er positiv. Det viser flere meningsmålinger. Derfor bør vi finde andre midler til at øge antallet af donorer. Her kan skattefradrag være en af mulighederne. Betaling af begravelsesudgifterne en anden mulighed. Etisk Råd har allerede drøftet organdonation, herunder fordele og ulemper ved formodet samtykke i et særligt udvalg under Rådet. Min opfordring til Etisk Råd er at fortsætte dette focus på organdonation og invitere til en konferece om økonomiske tilskyndelser og organdonation. Filosof Thomas Søbirk vil være en oplagt indlægsholder ligesom britiske eksperter.