Lokalpolitik

Billigere østforslag

Et lille flertal i Aalborg byråd har vedtaget en Egholmforbindelse, men for Egholm-modstanderne var dagen bestemt også med positive elementer.

Den radikale Daniel Nyboe, der har været meget i tvivl, erklærer sig nu som vestmodstander. Stor anerkendelse til de Radikale, som har været igennem en svær proces under hele denne høringsfase. Og - i den socialdemokratiske gruppe er der nu et flertal imod Egholmforbindelsen, viste det sig på mødet. Det er særdeles glædeligt, og kan have meget stor betydning i det videre forløb. Hos SD oplever vi dog en noget lunken borgmester, der spiller på flere heste. Egentlig er han østtilhænger, men fordi VVM-redegørelsen pludselig har lavet et kvantespring, og har gjort østløsningen meget dyr, så støtter han Egholm. Kære borgmester: Der lå jo bl.a. et meget flot forslag fra gruppen "Den bedste vej" på bordet, som vi alle har kunnet orientere os i inden byrådsmødet. Forslaget præsenterer en østlig model til kun 2.4 mia. kr. Altså en meget billigere østløsning. Ærgerligt, at du ikke gik med flertallet i din gruppe og fastholdt din østsympati. Det ville have været dejligt, også at have haft borgmesteren med blandt vestmodstanderne. Men - uanset borgmesterens fedtspilleri, så er der nu markeret stor uenighed i Aalborg Byråd. 1550 indsigelser (Danmarksrekord i indsigelser) er ved at blive bearbejdet i vejdirektoratet, hvoraf langt størsteparten er kritiske overfor de vestlige linjeføringer. Mon ikke disse gør meget stort indtryk i vejdirektoratet og på Christiansborg. SF tror ikke, at trafikudvalget sender 6 mia.kr til et dybt splittet område. Vi håber, at de vil orientere sig mod et alternativt og billigere østforslag.