Gymnasiale uddannelser

Billigere rengøring på gymnasier

Amtet venter at spare 2,5 mio. kr. næste år

NORDJYLLAND:Private firmaer skal måske erstatte offentligt ansatte, når kostene svinges på de nordjyske gymnasier. Gør man det, kan amtet spare 2,5 mio. kr. eller 15 procent af den nuværende udgift til rengøringen på gymnasierne, anslår amtets embedsmænd. Fra gammel tid har gymnasierne i Hobro og Nørresundby som de eneste af landsdelens 12 gymnasier haft private rengøringsselskaber til at klare arbejdet. Prisen pr. kvadratmeter ligger her markant lavere end på de 10 andre gymnasier, hvor rengøringspersonalet er ansat i amtet. I 2004-budgettet har amtspolitikerne vedtaget at spare 2,5 mio. kr. på gymnasie-rengøringen, og på onsdag skal medlemmerne af undervisnings- og kulturudvalget afgøre, hvordan besparelsen skal hentes hjem. Uændret kvalitet Amtets embedsmænd lægger op til to muligheder, som bestyrelserne på de enkelte gymnasier kan vælge imellem: Enten at rengøringen sendes i udbud. Eller at gymnasiet selv finder en besparelse på sin nuværende rengøringsordning på i snit en kvart mio. kr. Det svarer omtrent til én stilling. Kontorchef Otto Simonsen, Nordjyllands Amt, siger, at man ikke forventer en ringere rengøring, selv om der spares 15 procent på udgiften. - Vi vil have den samme kvalitet som i dag og tror, at vi kan få det. Vil det sige, at de amtsligt ansatte er 15 procent længere tid om at gøre det samme arbejde? - I nogle tilfælde kan der være ydelser som eksempelvis gardinvask, som ikke indgår i de private rengøringsfirmaers opgørelse. Men overordnet tror vi, at der med en ændret arbejdstilrettelæggelse er penge at spare, siger Otto Simonsen.