Energiselskaber

Billigere strøm fra ENV

HJØRRING:Selvom Elforsyningen Nordvendsyssel, ENV, har opgivet at indgå i fusion med elforsyningerne i Himmerland og Sydvendyssel, forventer selskabet alligevel at kunne levere strømmen billigere. På repræsentskabsmødet bebudede formanden, fhv. forstander Arne Nielsen, Bjergby, en nedsættelse af net-tariffen fra de nuværende 7,6 øre pr. kWh til 7 øre fra nytår. Selskabet kom ud af 2002 med et overskud på 63,8 mio. kr. efter skat. Heraf er de 10,4 mio. kr. tjent på driften, resten hidrører bl.a. fra indtægter på andele i andre selskaber. Bestyrelsen finder resultatet er tilfredsstillende. Arne Nielsen gav repræsentantskabet en orientering om situationen, efter at bestyrelsens oplæg til fusion med HEF og ESV var trukket tilbage efter det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i marts. Planerne var bl.a. aktualiseret af regeringens udspil til liberalisering af elmarkederne 11. september 2002. Rappporten satte en effektivisering på 50 pct. som målsætning, og pegede på rationaliseringer i form af fusion, driftssamarvejder og privatisering af netselskaberne. Arne Nielsen oplyste dog, at erhvervsminister Bendt Bendtsen (K) siden har trukket i land med hensyn til det drastiske effektiviseringspotentiale. Undersøgelserne har nemlig vist. at de danske netselskaber ligger i europæisk topklasse med hensyn til effektivitet. I ENV er der på syv år reduceret med 25 pct. fra 110 ansatte i 1995 til 83 sidste år. Selskabet mistede i forbindelse med etableringen af Energi Nord fem medarbejdere i forbrugerafregningen. Og sidste år sluttede 13 års arbejde med kabellægning af 10 kV-nettet. Nu satset selskabet på i løbet af de næste ti år at få lagt alle 60 kV-ledninger, der hænger på træmaster, i jorden.