Børnepasning

Billigere takster?

SF:Før sidste byrådsvalg lovede SF bedre og billigere daginstitutioner. Efter valget har de stemt for dårligere og dyrere daginstitutioner. Derfor var det så dejligt, da et af SFs medlemmer, Jørgen Andersen, foreslog, at man brugte noget af Aalborg kommunes overskud på at forbedre kvaliteten i daginstitutionerne. Hermed kunne SF nå at rette op på det dårlige indtryk de indtil nu har gjort i denne sag. Desværre har SFs gruppeformand Anne Dorthe Krog nu gjort det helt klart, at SF ikke har ambitioner om, at der skal skaffes flere penge til daginstitutionsområdet - og så er vi jo lige vidt. Set i den sammenhæng kan jeg godt forstå, at Jørgen Andersen har besluttet at trække sig som formand for Vesbyens Samråd. Hvis han skal få held med sit projekt om at give SF en progressiv politik i forhold til daginstitutionsområdet kræver det al Jørgen Andersens engagement, energi og optimisme.