EMNER

Billigere tobak koster 90.000 leveår

Billigere tobak kommer til at koste 90.000 leveår og 1,7 milliarder kroner, viser udregninger, som Hjerteforeningen har foretaget. Foreningens direktør er alarmeret over konsekvenserne og kræver aldersgrænsen for køb af cigaretter hævet til 18 år. - Tallene er intet mindre end hårrejsende, siger direktør Susanne Volqvartz, Hjerteforeningen. Mange videnskabelige artikler og WHO (verdenssundhedsorganisationen) fastslår, at den mest effektive måde at begrænse rygning på blandt unge er priserne. Aldersgrænser og rygeforbud indendørs er mindre effektive, men stående overfor disse tal må vi have en 18 års grænse. Ifølge Hjerteforeningen har regeringen selv beregnet, at nedsættelsen af tobaksafgiften vil medføre et merforbrug på 125 millioner cigaretter eller 625.000 kartoner. - Prisnedsættelsen hjælper et stort antal unge i gange med at ryge - flest blandt de helt unge, siger forskningschef i Hjerteforeningen, dr.med. Jørgen Videbæk. Hjerteforeningen har med udgangspunkt i anerkendt forskning beregnet, at der vil komme 6300 nye rygere under 20 år og 6100 ekstra mellem 20 og 30 år. Regeringens og støttepartiernes skatteindgreb skaber således 12.500 nye rygere - og det i en tid, hvor antallet af rygere ellers er faldende i alle grupper bortset fra unge piger, siger Jørgen Videbæk. Ifølge Hjerteforeningen bliver de ikke alle ved med at ryge hele livet, men man kan antage, at de 10.000 fortsætter. De unge og yngre er nemlig sværere at få til at holde op. En ryger mister typisk ni leveår i den sidste ende svarende til 90.000 danske leveår. Hjerteforeningen har regnet videre på konsekvenserne af den billigere tobak på basis af kendte forhold. Efter sit 35. leveår belaster en ryger gennemsnitligt samfundet med 65.000-75.000 kroner mere end andre borgere som følge af sine tobaksrelaterede sygdomme. Udgiften til sundhedsvæsnet er derfor omkring 700 millioner kroner. /ritzau/