EMNER

Billigere udgave af ungdomsboliger på vej

FJERRITSLEV:Det er ikke realistisk at bygge så dyre ungdomsboliger, at en studerende ikke ar råd til at betale huslejen. Derfor blev de første planer for otte boliger på Skovbrynet opgivet, da det i to udbudsrunder ikke lykkedes at komme ned på den ønskede beløbsramme. Nu har Holmsø Huset A/S imidlertid meldt sig om interesseret i at opføre de otte boliger inden for rammen på 2 mio. kr. Det kan lade sig gøre ved at ændre den oprindelige plan, så der i stedet for otte kædeboliger omkring en gårdhave bygges et mere traditionelt længehus med de otte boliger, der får hver sin indgang. Fra Fjerritslev Boligforening, som er bygherre, oplyser forretningsfører Jørgen Albrektsen, at der er tale om en væsentlig mere økonomisk udgave, især fordi gårdhaven sløjfes. - Ellers skal den regnes med i boligarealet, og det er for dyrt. Han oplyser, at materialerne og boligernes størrelse på ca. 26 kvm hver er uændret, og at der stadig er et lille vindfang, bad og tekøkken i hver bolig. - Det kommer mere til at ligne et almindeligt kollegieværelse, men jeg tror de kommer til at fungere godt, siger Jørgen Albrektsen. Boligforeningen har endnu ikke tegninger af det planlagte byggeri. Foreløbig skal kommunalbetsyrelsen i morgen aften tage stilling til det nødvendige kommunalle indskud. Det udgør 210.000 kr., svarende til 7 pct. af den samlede anskaffelsessum på 3 mio. kr.. De 2 mio. kr. er håndværkerudgifterne, dertil kommer udgiften til grunden, omkostninger og gebyrer. Desuden skal kommunen betale 20 pct. af ungdomsboligbidraget, 5900 kr. årligt.