Energiselskaber

Billigere varme måske på vej til Blenstrup

Måske kan borgerne i Blenstrup engang i fremtiden få billigere varme fra Terndrup.

Bestyrelsen i Blenstrup Kraftvarmeværk har talt med Terndrup Fjernvarmeværk om muligheden for et samarbejde. - Vi har haft nogle regnedrenge til at se på vores eventuelle tilslutning til Terndrup, og Terndrup er faktisk interesseret. De har nemlig investeret i nye kedler og har en overkapacitet, som de gerne vil udnytte, fortæller formanden for Blenstrup Kraftvarmeværk, Stig Juhl Christensen. På kraftvarmeværkets generalforsamling onsdag aften i Blenstrup Hallens café bliver der orienteret om de muligheder, der kunne tegne sig i et samarbejde. - Vi kommer ikke uden om, at vi så skal investere noget. Ledningsføringen vil koste cirka 1,5 mio. kr. pr. kilometer rør, og der er 11-12 kilometer mellem Blenstrup og Terndrup. Men der er også nogle rent juridiske problemer. Ad lovgivningen er vi jo bundet til naturgassen, men vi afventer en melding fra den nye klimaminister, Martin Lidegaard (R), engang i december, siger Stig Juhl Christensen.