Energiselskaber

Billigere varme på Øland

Taksten falder med godt og vel 18 procent

ØLAND:De 149 forbrugere tilsluttet Øland Kraftvarmeværk slipper langt om længe for at betale overpris på varme i forhold til ejerne af oliefyr. Det lille varmeværk har fået 2.503.000 kr. fra Energistyrelsens hjælpepakke på i alt 85 mio., som skulle komme nødlidende fjernvarmeværker til undsætning. Tilskuddet betyder, at kraftvarmeværkets pris pr. kilowatttime fra 1. juli i år sænkes fra 70,9 øre til 58 øre exkl. moms. Det svarer til et prisfald på 18,2 procent. Bestyrelsen for Øland Kraftvarmeværk har lavet en beregning, som viser, at det med de nye takster gennemsnitligt vil koste 17.500 om året at opvarme et standardhus på 130 kvadratmeter. Prisen for at opvarme et tilsvarende hus med oliefyr er omregnet i aktuelle oliepriser 17.700. Dermed er den hidtidige store forskel mellem olie og fjernvarme på Øland udlignet. Sådan skulle det gerne fortsætte, håber kraftvarmeværkets bestyrelse. - Vi regner med at kunne holde prisen på det niveau, men der er mange faktorer, vi ikke ved noget om, siger bestyrelsesformand Bjarne Frost. Han henviser blandt andet til, at elmarkedet fra 1. januar 2004 bliver liberaliseret, så Øland Kraftvarmeværk skal sælge den el, værket producerer, til markedsprisen. De nærmere betingelser for liberaliseringen er imidlertid endnu ikke fastlagt. Tilsvarende liberaliseres gasmarkedet. - Vi ved endnu ikke, om det er positivt eller negativt for os, men vi har lavet en kontrakt på gaskøb, som gælder frem til 30. juni næste år, så der bliver i hvert fald ingen negativ ændring inden da, lover Bjarne Frost.