Energiselskaber

Billigere varme til forbrugerne

Suldrup Varmeværk fusionerer med Aars Varmeværk, og det giver billigere varme.

For medlemmerne af Suldrup Varmeværk hersker der ingen tvivl overhovedet til spørgsmålet om at benytte muligheden for billig varmeforsyning fra kollegaen i Aars. På en ekstraordinær generalforsamling på Suldrup Kro onsdag aften med godt 170 fremmødte stemte 170 for en fusion med Aars Varmeværk, mens to stemmer var blanke. Den flotte opbakning til fusionsplanerne glæder Arne Asp som formand for varmeværkets betyrelse, fordi den klart viser opbakningen til ledelsens langvarige forhandlinger om en fusion med kollegaen i Aars. Billige varme Varmeværket i Haverslev har også allerede sagt ja til at være med i fusionen, der fremover ved brug af overskudsvarme fra værket i Aars vil betyde væsentlig mindre varmeudgifter for forbrugerne i de to mindre byer. Efter planen går arbejdet med at etablere en distributionsledning fra Aars til henholdsvis Suldrup og Haverslev i gang til foråret, og den billige varme skulle være klar i rørene fra næste år, efter at fusionen træder i kraft 1. juni 2011.