Billigere varme

Jetsmark Energiværk har haft en god fyringssæson 2010/2011. Det blev til et overskud på kr. 2.662.588.

EMNER 2. oktober 2011 11:05

- Da vi lagde budget sidste år for sæsonen 2010/2011 var vi lidt skeptiske overfor om det ville holde. Vi ved jo ikke rigtigt, hvordan gasprisen vil udvikle sig, siger Ole Olesen, formand for energiværket. - Vi har dog været så heldige, at vi i den afsluttede fyringssæson har kunnet genforhandle gaskontrakten to gange. Det kan man normalt ikke gøre i løbet af året, men der har været udefra kommende forhold, der har gjort dette muligt, siger han. Overskuddet på de godt 2,6 mio. kr. skal indgå i prisfastsættelsen for 2011/2012. Derfor er prisen nedsat på en MWh fra 575 kr. til 475 kr. De 100 kr. skal forhøjes med moms, så den samlede nedsættelse bliver på 125 kr. - Det vil sige, at den samlede varmepris for et standardhus bliver ca. 2250 kr. lavere i år i forhold til sidste år, oplyser Ole Olesen. Den samlede varmeudgift for et standardhus under Jetsmark Energiværk bliver på 16.283 kr. - Et standardhus, der opvarmes ved oliefyr, vil normalt bruge et sted mellem 2000 liter og 2500 liter olie til en dagspris på ca. 10.800 kr. pr. 1000 liter. Så varmeværket er konkurrencedygtig overfor opvarmning ved oliefyr, siger Ole Olesen. Flere forbrugere Energiværket har 1569 forbrugere. Det er en stigning på 13 forbrugere i forhold til sidste år. I denne sæson er der allerede kommet 20 nye forbrugere, og det er forbrugere fra den gamle boligmasse. - Vi har modsat sidste fyringssæson været skånet for uheld på motorerne, og har heller ikke haft de store ledningsbrud, men har udskiftet ledningerne på Valmuevej i Kaas, oplyste Ole Olesen på generalforsamlingen. Til bestyrelsen var der genvald til Jens Christian Holmsgaard, Finn Svenningsen, Hans Henrik Trudslev og Ole Olesen. De to suppleanter Casper Merrild og Frank Wagner blev også genvalgt.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...