Billigst at samle HMAK i Hjørring

Hjørring kommer med svar til formanden for forsvarsudvalget Helge Adam Møller

HJØRRING:- Det er ikke frygtelig dyrt at samle forsvarets materielkommandoer i Hjørring, siger Hjørring Kommunes udviklingschef, Rune Larsson. Hjørring Kommune vil udarbejde et modsvar til formanden for Folketingets forsvarsudvalg Helge Adam Møller (kons.). Han sagde onsdag aften på mødet i byrådssalen i Aalborg sammen med forsvarsminister Svend Aage Jensby (V), at det ville være for dyr en løsning at samle alle værns forsvarskommandoer i Hjørring. En beregning, som Hjørring Kommune mener, er uholdbar. Ifølge regeringens forsvarsudspil skal Hærens Materielkommando (HMAK) flyttes til Vedbæk, som i fremtiden bliver centrum for alle værns materielkommandoer, hvis forsvarsudspillet bliver vedtaget i sin nuværende form. Forsvarsminister Svend Aage Jensby åbnede ganske vist en kattelem på klem for at forsvarsudspillet måske ikke bliver vedtaget i sin nuværende form. Foretræde for udvalg Hjørrings delegation får torsdag i næste uge foretræde for folktingets forsvarsudvalg. Her vil borgmester Bent Brown (S), 1. viceborgmester Jens Broen (kons.) og 2. viceborgmester Jørgen Lind Thomsen (V) fremføre beregninger, der viser, at en samlet materielkommando i Hjørring er en overkommelig opgave - rent økonomisk. - Vi regner på det og sender borgmestrene afsted med en liste med gode argumenter, oplyser Rune Larsson. Han gør blandt andet opmærksom på, at forslaget om en samlet materielkommando i Hjørring må tage de væsentlig lavere Hjørring priser med i vurderingen. Et andet argument: Hvis man samler materielkommandoerne i Hjørring kan man eksempelvis leje lokalerne i Vedbæk ud eller eventuelt sælge lokalerne dér til væsentligt højere priser på grund af de højere nordsjællandske priser. HMAK’s nuværende lokaler i Hjørring kan ikke rumme en samlet materielkommando, men man vil kunne klare sig med at bygge 250 nye lokalemoduler. Der skal 400 ekstra ansatte i alt fra Flyvevåbnets og Søværnets materielkommandoer til Hjørring, hvis materielkommandoen skal samles her. Det er meget billigere at bygge i Hjørring, hvilket også tæller i regnestykket. - Vi vil gerne lave et alternativ til det regnestykke, der er opgjort i københavnerpriser, siger Rune Larsson. De økonomiske beregninger, som borgmestrene tager med til forsvarsudvalget, føjer sig til den lange liste af argumenter for at beholde HMAK i Hjørring. Tidligere har Hjørring fremført, at en flytning vil være skadeligt for HMAK, da mange kompetencer går tabt, når kun en fjerdel af de nuværende ansatte forventes at flytte med til Vedbæk. Hjørring Kommune har tidligere meldt ud, at en flytning af HMAK ikke alene vil få stor negativ betydning for byen, men også for forsvaret.