Billigt nyt hus

? Jeg ønsker at bygge nyt hus så billigt som muligt. Jeg har en grund, der er byggemodnet og masser af tid. Nu vil jeg så høre, om det er muligt at mure ydervægge og sætte tag på, så der bare står en skal og så lave resten selv? Hvor kan man få tilbud på et sådan projekt og er det realistisk? Jan, Aalborg ! Det er da muligt at finde et firma, der vil udføre "skallen" for dig. Du bør kontakte et firma, der vil påtage sig ansvaret for hele arbejdet, så du ikke skal til at lave aftaler med murer, tømrer og så videre. Det er meget vigtigt, at du laver en aftale, der tydeligt viser afgrænsningen af arbejdet, og hvordan arbejdet skal afsluttes. Om det er realistisk, afhænger helt af din baggrundsviden og forudsætninger for at gennemføre den indvendige færdiggørelse. Det er et stort projekt, som vil tage alt den tid, du skriver, du har masser af, så du skal virkelig tænke dig om, inden du giver dig i kast med det. Du skal være opmærksom på, at du ikke selv må lave EL- og VVS-installationer, med mindre du har en autorisation. Elvarmemåtter eller varmeslanger Vi skal til at renovere badeværelset, så vil jeg høre, om det duer at spartle de glaserede fliser og derefter opsætte glasvæv. Hvis man kan, skal jeg så bruge sandspartel eller hvad er bedst? Der skal også laves gulvvarme i et baumadæk. Hvad er bedst elvarmemåtter eller varmeslanger til vand? Er det ikke mest økonomisk med vandslanger? Birgit ! Jeg er ikke bekendt med en metode til spartling direkte på fliser. Hvis der findes materialer, der kan bruges til det, kan den nærmeste farvehandler give dig et svar. Jeg vil dog ikke anbefale dig at behandle fliserne på den måde, da du er afhængig af, at fliserne ikke er gået løse, samt at du kan få en ordentlig vedhæftning på fliserne. Du skal også være opmærksom på, at du ved renovering skal etablere en vådrumssikring af såvel vægge og gulv, det nærmere omfang afhænger af indretningen i baderummet. På adressen "http://www.alfix.dk/dk/ramme_montering_dk.htm", kan du se hvilke krav, der er til dit badeværelse samt en udførlig anvisning omkring opsætning af fliser. Den gulvvarme, jeg selv ville foretrække, er en løsning med slanger opvarmet med fjern- / centralvarme, da det er billigst i drift. Men du skal ikke alene se på driftsudgiften, da der i nogle tilfælde kan være forholdsvis store udgifter forbundet med at etablere løsningen med den billigste drift. Om det er muligt at etablere et vandbåren system hos dig, er svært at sige uden at vide noget mere om konstruktionsopbygningen. Det kræver, at der kan etableres en højdeforskel på 7-8 cm under gulvet i de tilstødende rum, uden at baumadækket beskadiges. Gulvvarme udført af elektriske varmemåtter kan monteres umiddelbart under gulvklinkerne og er derfor noget billigere at etablere end det vandbårne system. Sikkert typehusfirma ? Hvordan sikrer man sig at det typehusfirma man vælger kan gennemføre arbejdet ? Familien Nielsen, Frejlev ! I bør vælge et firma, der er dækket af Dansk Bygggeris garantiordning. På Dansk Byggeris hjemmeside www.danskbyggeri.dk kan du kontrollere, om det valgte firma er medlem af Dansk Byggeri. Når aftalen indgåes, bør I sikre jer, at AB 92 er gældende. Med grundlag i AB 92 kan I kræve, at der af entreprenøren stilles garanti. Garantien giver jer adgang til midler, der dækker jer ind i forbindelse med, at entreprenøren ikke kan gennemføre arbejdet. På adressen www.voldgift.dk/regler/ab92.html kan I finde AB 92. Det vil være en god idé at kontakte en rådgiver med erfaring i opførelse af typehuse og derigennem har stiftet bekendtskab med de forskellige typehusfirmaer.