Billigt vand i Langholt

Der var gode nyheder til forbrugere, da Horsens-Langholt Vandværk holdt generalforsamling. For 14. år i træk kan forbrugerne i 2005 glæde sig over en uændret vandpris. Til en husholdning med et gennemsnitsforbrug kan vandværket levere vand for 580 kr. årligt. Til sammenligning koster det langt over det dobbelte, nemlig 1500 kr. i Aalborg. Vandværket er dermed blandt de mest effektive og billigste vandværker, og måske det billigste i Aalborg kommune, oplyser formand Andy Jensen. Den lave vandpris opretholdes på trods af, at der er stillet en række nye og udgiftsbelastende krav til vandværkerne, og i de seneste år er der brugt mange ressourcer til grundvandsbeskyttelse, nye vandure, og til digital ledningsregistrering inden for de seneste år. Senest har vandværket etableret en hjemmeside, hvor man kan se oplysninger om vandværket, takster, vandkvalitet og så videre. Et af de nye krav til vandværkerne er, at forbrugerne skal informeres om vandkvaliteten, og det løses hurtigt og effektivt via hjemmesiden, forklarer Andy Jensen, der også glæder sig over, at værket har afviklet sin gæld. Vandværket solgte i 2004 det højeste antal kubikmeter i 25 år. Det skyldes først og fremmest et stigende forbrug på nogle erhvervsvirksomheder, samt en tilgang af nye forbrugere, fordi der er opført en del boliger i byen. Forbruget i de private husholdninger er stagnerende og er halveret i løbet af de sidste 15 år. En gennemsnitshusholdning har nu et forbrug på godt 100 kubikmeter Der var genvalg til bestyrelsen, som umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerede sig med Andy Jensen som formand også i den kommende periode.