Nørresundby

Bindende aftale

PANDRUP:Der bliver nu sat ekstra kræfter ind i kampen for borgere, der har svært ved at bevare eller komme ind på arbejdsmarkedet. Pandrup Kommune har i den forbindelse indgået en aftale, som socialudvalgsformand Frits Pedersen (S) kalder ”meget forpligtende”. Aftalepartnerne er SID Pandrup, KAD Aalborg, Dansk Metal Nørresundby og HK Aalborg. - Hovedformålet er at gøre en indsats i forhold til forebyggelse, fastholdelse og integration. Hver part skal udpege en kontaktperson i forhold til den berørte borger og hver part skal lave en handlingsplan i forhold til denne borger. Desuden skal der indkaldes til møde en gang om året for at se, hvilke resultater, der er opnået i forhold til de opsatte mål, fortæller Frits Pedersen. birk