Bindslev Fjernvarme betaler 1 mio. tilbage

479 af i alt 526 forbrugere fik penge tilbage

Energiselskaber 19. september 2002 08:00
BINDSLEV: Varmeforbruget ved Bindslev Fjernvarme var i det forløbne år seks procent lavere end i foregående år. Det viser, at forbrugerne har sparet på varmen. Der har nemlig kun været et fald i graddage på toenhalv procent. Det mindre varmeforbrug har medført, at der er tilbagebetalt ca. en mio. kr. til 479 forbrugere, mens 40 forbrugere har måttet efterbetale ca. 50.000 kr. Varmen er blevet billigere, idet varmeprisen allerede sidste år blev sænket med 10 pct, hvilket følges op med en yderligere sænkning i det kommende års a conto priser med 20 kr. pr MWH. Det kunne formanden Evald Jensen oplyse i sin beretning på Fjernvarmens generalforsamling. Baggrunden for den billigere varme skal bl.a. findes i en ændring af energiafgiften for kraftvarmeanlæg, der har betydet en besparelse på ca. 400.000 kr. Selv efter denne nedsættelse er varmeværkets årlige ydelse til afgifter dog over 1 mill. kr. + moms. Der er i årets købt for ca. 200.000 kr mindre naturgas - medens forbruget af spånvarme fra listefabrikken er steget med ca. 100.000 kr. Fjernvarmeværket har nu i alt 526 forbrugere, idet der i årets løb kommet 11 nye til. Man har ikke været skånet for uheld, idet der inden for en måned to gange skete skader på værkets gasmotor, og selv om forsikringen dækker, er der en selvrisiko, som har betydet en udgift på 150.000 kr. Til gengæld har der kun været tale om småreparationer på ledningsnettet, bl.a. i forbindelse med gaderenoveringen på Nørrebro. Selv om den løbende kontrol med målere lever op til de krav, der stilles, kan det ikke udelukkes, at der kan opstå problemer, og derfor opfordres forbrugerne til at aflæse deres målere mindst en gang om ugen, så der hurtigt kan skiftes måler, hvis der er problemer. Evald Jensen rettede en tak til Hirtshals og Østervrå Fjernvarme for godt samarbejde, ligesom bestyrelse og medarbejdere fik en tak for veludført arbejde. Til bestyrelsen genvalgtes Børge Jensen ensstemmigt.Der var flere spørgsmål fra forbrugerne, som formanden besvarede. HCP
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...