Energiselskaber

Bindslev vil fra minus til plus

60 borgere til engageret møde, hvor menighedsrådet er fødselshjælper for at omsætte ideer til handling

Bindslevs torvedage har været en af de kendte aktiviteter. Nu er BHE i gang med at skabe en ny levende hjemmeside, som skal kunne fortælle om mange ting byen kan byde på. Arkivfoto: Bente Poder

Bindslevs torvedage har været en af de kendte aktiviteter. Nu er BHE i gang med at skabe en ny levende hjemmeside, som skal kunne fortælle om mange ting byen kan byde på. Arkivfoto: Bente Poder

Feriehuse vest for Det gl. Elværk. Anvendelse af tomme bygninger i midtbyen til kunst. Udstykning af parceller syd for åen. Det var blot nogle af de ideer, som kom frem ved et møde i Bindslev Sognehus onsdag aften, hvor ca. 60 borgere havde meldt sig til spisning og efterfølgende diskussion om byens fremtid frem til år 2020. - Vi havde ikke forventet helt så mange. Vi ku' lige akkurat være der i lokalet i sognehuset. Det positive er også, at der kom mange meninger og ideer, og at de fleste forslag var helt jordnære ting, der kan arbejdes videre med, siger byrådsmedlem Per Harfeld, som i sin egenskab af formand for menighedsrådet var tovholder for mødet. Mødet var en opfølgning på en paneldebat sidste efterår om hvorfor man skal bo og blive i Bindslev, som rådet tog initiativet til ovenpå en udvikling, hvor blandt andet flere butikker og hotellet lukkede. - Der blev nu ikke snakket ret meget handel, tilføjer Per Harfeld. Derimod blev der snakket en del om, hvad der kan gøres for at sanere ud i de tomme bygninger omkring Sønderbro og op mod hotellet. - Måske kan man bruge en af dem til at lave kunst og have fælles faciliteter der, siger Per Harfeld. Andre forslag gik på at udlægge noget af området til parkanlæg. Elværket er et af byens attraktioner, og det er baggrund for, at der måske kan skabes interesse for at overnatte i feriehuse i vest for værket. - Det kom også forslag om at få udstykket jord til nye boliger syd for åen. Det er et flot sted, tilføjer han. Blandt forslagene var også flere på at lave legepladser andre steder i byen. Endelig skal der skabes en mere levende fælles og aktiv hjemmeside for Bindslev. - Den er BHE allerede godt i gang med at skabe, og den skal fortælle om, hvad der foregår i Bindslev. Per Harfeld oplyser, at i den kommende tid skal materialet fra mødet bearbejdes til et samlet katalog og siger om det videre forløb. - Det er egentlig ikke vores gebet, men vi indkalder til endnu et møde. Formentlig i marts måned, når foråret begynder at pible frem. Og tiden vil vi også bruge på at forsøge at finde tovholdere til at arbejde videre med ideerne. Så spilder vi ikke tiden med at begynde forfra. Bare enkelte af ideerne bliver til noget, er det godt for byen.

Forsiden


Breaking
Slut med dans på diskoteker og almindelig skolegang: Her er de nye restriktioner
Luk