Bingogruppen vil have rimelige arbejdsforhold

RADIOBINGO:Bingogruppen har siden september måned arbejdet seriøst på at forbedre og samtidig nytænke vedrørende MRs ugentlige bingospil. Bestyrelsen mente ifølge deres referat fra bestyrelsesmødet i september, at bingoet gav underskud, så det måtte naturligvis bringes til ophør. Der var bare lige den hage ved det, at de ikke havde noget regnskab at fremlægge. I øvrigt havde der ikke været bestyrelsesmøde siden slutningen af april, og fra dette møde var der inget referat, så ansvarligheden må nok betegnes som værende så som så. Det har nu ved årets slutning vist sig, at bingoet alligevel har givet overskud, som det for øvrigt har gjort i alle årene indtil nu. Det får os uvilkårligt til at tænke på, om der skulle være en skjult dagsorden for at bingoet skulle stoppe. Vi ved det ikke, og har heller ikke kunnet få noget svar desangående, men vi kan på nuværende tidspunkt se at de informationer, vi har fået fra referaterne ikke har været troværdige, da der åbenbart stadig ikke har været noget regnskab at forholde sig til. Vi skal dog erkende, at der i midten af november måned kom et regnskab fra kontoret, der viste at bingoet gav overskud. Vi har i lang tid bedt om et møde med bestyrelsen, så de kunne udrede eller forklare, hvad de egentlig ville med deres og kontorets spredte og til dels ironiske bemærkninger til bingofolkene. At salget af bingohefter fra kontoret ikke mere kunne finde sted undrede os meget, men at bingogruppen lige pludselig skulle foretage sig alt vedrørende bingo endog med egen bankkonto må vist betegnes som en joke, men hvem ved? Fra sidste bestyrelsesmøde viser referatet, at der snarest skulle holdes et møde med bingogruppen, dette møde var os fortalt aftalt til onsdag den 2. februar. Den 1. februar erfarede vi, at mødet var blevet aflyst af formanden. Begrundelsen var, at de os foreslåede punkter ikke relevante at diskutere - efter formandens mening. Forstå os ret, der et ord der hedder dialog, men det figurerer nok ikke i formandens ordforråd. Vi er nu der, hvor bingoet i januar måned har kørt efter et nyt koncept og med en vis succes, men da der ikke kunne bruges lønnet arbejdskraft, og checkene naturligvis skulle underskrives af en ansvarlig, blev der dog aftalt, at kontoret gjorde det klar til lørdag, men det har dog ikke været en optimal løsning. Da vi mener, at tiden for vores nye tiltag nu er forpasset, og grundet bestyrelsens sendrægtighed og til dels negative holdning, ser vi ikke anden udvej end at bestyrelsen finder nye folk til opgaven. Dog må det nok erkendes, at den tillid vi forventede, at bestyrelsen havde til os, har lidt en krank skæbne, men vi håber, at der findes nye folk, som kan overbevises om, at de gamle gennem atten år var blevet uegnede til jobbet. Vi beklager over for de mange bingospillere på MR, at vi ikke umiddelbart ønsker at deltage i afviklingen af bingo på MR. Vi vil som andre her i samfundet, også som ulønnede medarbejdere have rimelige arbejdsforhold, og det må både bestyrelse og den daglige ledelse så prøve at leve op til, hvis Midtfjord Radio stadig skal have en fremtid.