Hirtshals

Bings nye klæder IV

ØKONOMI:Jeg skynder mig at undskylde for, at jeg antog, at Jørgen Bing som formand for Teknik og Miljø deltog i Darmstadt-rejsen. Min fejltagelse skyldes, at jeg fandt det naturligt, at netop denne formand deltog i rejsen. MEN erkendt - jeg kender jo ikke det nærmere formål med rejsen. Trods nu to opfordringer til at redegøre for, hvilke konkrete resultater, der kom ud af rejsen til USA, har Bing endnu ikke svaret herpå. Derfor vil jeg nu tillade mig at antage, at der ikke er kommet noget konkret ud af turen. Som Bing skriver, havde han begge ben solidt plantet i den jyske sne. Jeg håber da ikke, at det har givet ham kolde fødder. I Bings svar oplever jeg, at han antager, at jeg ikke under byrådsmedlemmerne de nævnte rejser. Det er ingenlunde tilfældet. MEN når jeg inddrager dem i debatten, skyldes det, at jeg ikke har megen respekt for byrådsmedlemmer, der opfinder store visioner, men ikke sørger for, at der er penge i kassen. For når det ikke er tilfældet, bliver visionerne nemlig ikke til noget. Så forbliver de det, de er, varm luft. Omkring Hjørring Byråds hjemtagelse af det meget omtalte lån på 46 mill.kr. med baggrund i Hirtshals Havns investeringer, forsikrede byrådsflertallet meget kraftigt, at disse penge vil blive lagt i kommunekassen populært sagt med bånd om. De skulle ikke bruges, men blot sikre at kommunen ikke kom under administration. Det må siges at være en noget særpræget tankegang - og ikke udtryk for det store overblik, for kommunens konto har været overtrukket med væsentlig større beløb end lånets provenu i månederne december 2009 samt januar og februar 2010. Så lånet har - trods byrådsflertallets forsikringer om det modsatte - allerede fået ben at gå på.