EMNER

Bio- hvad-for-noget

Ved biodiversitet forstås variationen og rigdommen i naturen i bred forstand. Både hvordan dyre-og planter klarer sig, men også hvordan det står til med naturens økosystemer, naturtyper og naturområder. Det er også vigtigt at bevare den genetiske variation inden for de enkelte arter. En ko er eksempelvis ikke bare en ko, og derfor er det også vigtigt at bevare de gamle husdyrracer. Når man både i FN og EU arbejder for at sikre biodiversiteten, er det fordi mangfoldigheden af økosystemer, arter og gener dybest set er forudsætningen for, at naturen kan levere de ydelser, som er grundlaget for menneskets eksistens og trivsel. Det drejer sig om livsnødvendigheder som mad, rent drikkevand, råstoffer og medicin. Og det drejer sig om herlighedsværdier som fuglesang og blomster på engen.