Biodiesel af fedt og slagteriaffald

Et gennembrud på markedet for biobrændstoffer.

Niels Brauer
På Dakas nye fabrik bliver dele af de slagtede dyr, eksempelvis svin, der ikke kan anvendes til menneskeføde, fremover udnyttet til fremstilling af brændstof til biler.
Naturvidenskab 1. april 2008 10:16

HORSENS: Danmarks første 2. generations biodieselfabrik står nu klar ved Hedensted syd for Horsens. Den Daka-ejede fabrik, der indvies i dag, er et gennembrud på markedet for biobrændstoffer. Råstoffet er svinefedt og andre restprodukter fra slagterierne. På årsbasis vil der blive produceret 55 millioner liter biobrændstof. Virksomheden bidrager dermed på basis af biprodukter, der ikke kan bruges til fødevarer, til at opfylde EU¿s og Danmarks målsætning om mindst at anvende 5,75 procent biobrændstoffer fra 2010. Indledningsvis vil Region Midtjyllands busselskab Midttrafik iblande fem procent biodiesel i tanken på sine busser, og i Århusområdet kan almindelige forbrugere køre miljøvenligt ved at tanke Daka¿s Biodiesel på 65 tankstationer. Det øvrige Danmark må dog vente på ubestemt tid på det nye CO2-neutrale brændstof. - Selv om vores biodiesel er blandt de mest omkostningseffektive biobrændstoffer på markedet, er den stadig dyrere end almindelig diesel, fortæller Daka Biodiesels administrerende direktør, Kjær Andreasen. Forklaringen er, at politikerne endnu ikke har besluttet sig for at lette afgiften på biodiesel til transport. - Derfor er vi tvunget til at eksportere størstedelen af vores produktion til udlandet, hvor rammebetingelserne for biodiesel er markant bedre end i Danmark, eller at anvende den til fyringsformål her i landet, hvor der er fuld afgiftslettelse, siger Kjær Andreasen. EU-kommissær Mariann Fischer-Boel, der deltog i indvielsen, har store forventninger til Daka¿s biodiesel: - Skal det lykkes os at knække CO-2 kurven for transportsektoren, er biobrændstoffer det rette sted at satse. 2. generations biobrændstoffer som Daka¿s biodiesel er særligt interessante, fordi de simpelthen har grønnere tal på bundlinjen. Ud over de direkte håndgribelige resultater i forhold til reduktion af CO2 udledningen, tror jeg også, at DAKAs anlæg kan virke som et forbillede i forhold til bestræbelserne på at få sat skub i udviklingen af teknologisk avancerede biobrændstoffer i EU, siger Mariann Fischer-Boel.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...