EMNER

Biogas i Blære uden lugtgener

"Grønne Landbrug" vil sikre, at biogasanlægget i Blære bliver en nabovenlig virksomhed

BLÆRE:Alle gode erfaringer omkring biogas bliver taget i brug, når - hvis - et nyt vesthimmerlandsk biogasanlæg åbner i 2007 på Borupvej udenfor Blære. Står det til landmændene bag ideen, så bliver der bogstaveligt talt intet at rynke på næsen ad i forbindelse med det nye anlæg. Lugtgener har hidtil været den væsentlige årsag til protester fra naboer til godt og vel en snes biogasanlæg rundt om i landet. Sådan bliver det ikke udenfor Blære, lover Laurids Frandsen, der er bestyrelsesformand i "Grønne Landbrug", virksomheden der står bag projektet til 70 millioner kroner. - Et af vores helt klare krav til Xergi, der projekterer anlægget, er, at der skal tages hånd om lugtgenerne, siger han. Vejen til lugtfri biogas går over tiltag som af- og pålæsning i lukkede garager og brug af vakuum. Bestyrelsen stiller selv de samme krav til virksomheden, som der ville blive stillet, hvis den lå i et industrikvarter i en by. -Landmændene bag projektet er ganske klar over, at projektet skal sælges til beboerne i området. Vejen dertil handler i høj grad om åbenhed og om at være modtagelig for gode ideer, erkender Benny Berge, der bestyrelsesmedlem i "Grønne Landbrug". Derfor inviterede "Grønne Landbrug" forleden borgerne i Blære til et debatmøde på skolen, hvor projektet blev fremlagt i deltaljer. - Vi har én chance for at overbevise beboerne i Blæreområdet om at biogasanlægget er et godt projekt - også for dem, siger han og peger at anlægget ud i fremtiden kan blive nyttigt for lokalområdet. Et af perspektiverne er at udnytte overskuds-varmen - eksempelvis på skolen. "Grønne Landbrug" vil tage kontakt til de beboere i området, der ikke deltog i mødet, og vil i det hele tage blive ved at informere. for eksempel ved at arrangere ture til andre biogasanlæg. - I vores øjne er det bedre at tage snakken med folk og lytte nu end risikere, at der opstår myter undervejs, siger Laurids Frandsen.