Lokalpolitik

Biogas på Nørgaard

@$:Af Birgit Eriksenbirgit.eriksen@nordjyske.dk VRÅ: Kommunalbestyrelsen har sagt god for en lokalplan, der åbner mulighed for at etablere et biogas- og energianlæg på Nørregårdsvej 40 ved Vrå. Da projektet var fremlagt til offentlig høring, og ved indsigelsesfristens udløb var der kommet fem bemærkninger til forslaget. Blandt dem var indsigelser fra naboer, der frygtede øget trafik på Nørgårdsvej. En nabo på Smidstrupvej gjorde indsigelse, idet han ikke mente, at Nørgårdsvej kunne bære den forøgede trafik. Samme bekynring havde naboer på Nørgårdsvej. Naboerne understregede, at bekymringen alene gik på vejføringen til det planlagte biogasanlæg. Ikke på selve projektet: ”Ifølge Bio Energi Danmark skal der dagligt transporteres cirka 100 ton gødning til anlægget, svarende til fem ton seks lastbiler tur-retur daglig”, skev indsigerne. ”Som beboere på Nørgårdsvej og småbørneforældre er vi bekymrede over den øgede trafikmængde, der vil være til gene og utryghed i dagligdagen. Derfor foreslår vi, at der etableres et nyt stykke vej nord om Nørgårdsvej 5, der kan forbinde den øverste del af Nørgårdsvej med Smidstrupvej.”,skriver indsigerne ”Da Nørgårdsvej ifølge lokalplanforslaget alligevel skal udvides til fem meters bredde mod de nuværende cirka 2,5 meter vil det efter vores opfattelse ikke medføre nogen nævneværdig fordyrelse af projektet. Ved samme lejlighed kan en del af Nørgårdsvej sløjfes.”, foreslog Dorte Mørch Albrectsen og Ole Albrectsen i deres indsigelse. Politikerne har forsøgt at imødekomme denne indsigelse ved at åbne mulighed for, at der kan etableres en ny vejadgang til biogasanlægget fra Smidstrupvej.