Biogas varmer bydel op

Hanerne til varmt vand fra Krogenskær til Brønderslev by blev åbnet i går

Jan Ulrich og driftsleder Anders Olesen fra Krogenskær, konstaterer, at varmen har den rette temperatur, 78 grader. Foto: Henrik Louis

Jan Ulrich og driftsleder Anders Olesen fra Krogenskær, konstaterer, at varmen har den rette temperatur, 78 grader. Foto: Henrik Louis

Det er en sag, som alle vinder på - miljøet, varmeforbrugerne og varmeleverandøreren. I går klokken 15 åbnede formand for Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg, Jens Fjendbo Jensen, hanerne til varmen fra biogasanlægget Krogenskær i Brønderslev. Jens Fjendbo Jensen tror på, at landbruget vil komme til at spille en væsentlig rolle i leveringen af varme. - En sådan udvikling med landbruget som fremtidig klimavenlig energileverandør er i tråd med regeringens plan, kaldet Grøn Vækst, oplyste Jens Fjendbo Jensen. - Man vil efter denne grønne plan tilføre 100 mio. kr. årligt til etablering af biogasanlæg i de nærmeste år. - Brønderslev Varme A/S og samarbejdsforum for varmeværkerne i Brønderslev Kommune vil gerne give det signal, at vi gerne netop nu vil i en dialog med landbruget om mulighederne for at realisere et sådant projekt/sådanne projekter. - Lad os i fællesskab i en åben dialog sondere også disse muligheder. - Kan det realiseres med en fornuftig økonomi for alle parter, vil det være til gavn for varmeforbrugerne. Og det vil være til gavn for landbruget. - Det vil være til gavn for miljø/klima. Og det vil være til gavn for industri og beskæftigelse i form af udvikling og produktion af ny teknologi, der sikkert også kan eksporteres. - Det vil i det hele taget være til gavn for vores kommune, som også fremover skal være en god bo-kommune og en god bosætningskommune. Her er varmeprisen en væsentlig parameter. - Lad os betragte det som noget positivt, at vi her midt i Vendsyssel, bor i et udpræget landsbrugsområde, og lad os betragte både halm og gylle som en ressource i stedet for et problem. Med denne aftale er et delmål nået. - Men Brønderslev Varme A/S har sat sig et nyt mål, nemlig et hovedmål. - Dette mål er, at også, at de 89 procent af vort energibehov til varmeforsyningen skal dækkes ved miljørigtig energi til gavn for forbrugerne, og til gavn for miljøet. - Det er en opgave, vi er ved at løse sammen med de øvrige varmeværker i kommunen, siger Jens Fjendbo Jensen. Jens Fjendbo Jensen fortæller, at der arbejdes med flere muligheder. - Mulighederne for en varmeledning fra Vattenfall undersøges også, fortæller han. - Hovedformålet er billigere varme og klimavenlig/miljørigtig varme. Jan Ulrich kunne fortælle, at den ledning, der er lagt, kan transportere mere varmt vand end i dag, hvis produktionen på Krogenskær udvides.