EMNER

Biogasanlæg bagud med strøm

Reaktortank stod skævt og måtte tømmes, før strømproduktionen kunne genoptages

HÆSTRUP:Biogasanlægget Dammen Bioenergi a/s har de sidste par måneder manglet en stor del af sin indtægt. Anlægget har nemlig ikke været i stand til at producere den strøm, som skal sælges. - Det er korrekt, at der ikke har været produceret strøm i nogle måneder. Det skyldes, at en reaktortank skulle rettes op. Den var kommet til at stå skævt, fordi den blev bygget på blød bund. Det skyldes formentligt, at fundamentet ikke blev gravet langt nok ned, forklarer formanden for anlægget, Ole Ørnbøl (S), som også er formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg. Han understreger, at bestyrelsen hele tiden har været klar over, at de måtte have reaktortanken stoppet, tømt og rettet op. - Den har stået sådan siden i sommer, for den satte sig voldsomt efter byggeriet, men vi skulle først finde en teknik til at få den rettet op. Vi har tabt nogle penge på det, men jeg ved ikke hvor mange, forklarer Ole Ørnbøl. Han siger, at anlægget i de sidste måneder har taget imod gylle fra de landmænd, som har en aftale med biogasanlægget om, at de kan komme af med gyllen. - Men det er sket i begrænset mængde. Gyllen er blevet opbevaret i den store hovedtank, der er samletank, siger Ole Ørnbøl. Han ærgrer sig iver, at anlægget har fået sådan et problem, fordi det nemt kan give anledning til rygter. - Jeg ved godt, at der er nogen, der siger, at anlægget slet ikke kører, og at kommunen er på vej ud af det, men det er dirkete usandt. Der er nogen, der pr. definition er imod anlægget, mener Ole Ørnbøl. Før Dammen Bioenergi blev bygget kom der ingen indsigelser mod byggeriet, men siden har naboer klaget, fordi et løfte om at det skulle være lugtfrit ikke er blevet opfyldt endnu. Hjørring Kommune, som er eneaktionær, står dårligt overfor fejl på anlægget, fordi det firma, der opførte det, Green Farm Energy, blev ramt af konkurs i forsommeren 2004. Bestyrelsen for Dammen Bioenergi a/s mødes i denne uge til bestyrelsesmøde, hvor man blandt andet skal se på et revideret budget. Det var meningen, at der skulle produceres 16 kwt. om året.