Biogasanlæg det er bare om at komme i gang.

Læserbrevsskribenten opfordrer Frederikshavn til at komme i gang med brug af energi fra biogasanlæg.

I august 2009, besøgte udvalgte byrødder og repræsentanter fra Energibyen Frederikshavn, Lemvig biogasanlæg som siden opstarten i 1992 været Danmarks største og som udnytter gylle fra cirka 75 landbrug, samt affald og restprodukter fra industriel produktion. Den producerede biogas giver over 20 millioner kWh-el per år, som sælges til det lokale el-selskab Nordvestjysk El, NOE. El-produktionen svarer til 13.000 personers el-forbrug. Overskudsvarmen fra gasmotorernes kølesystem er på over 18 millioner kWh-varme per år. og varmen pumpes ud til Lemvig bys fjernvarmeforbrugere og giver hvad der svarer til over 1.000 husstandes varmeforbrug. Der har været analyseret på størrelsen af et biogasanlæg, hvor Frederikshavn Forsyning anbefaler et meget stort anlæg med et behov for 1.100.000 tons biomasse på årsbasis, men tilsyneladende er der ikke tilstrækkeligt biomassepotentiale til så stort anlæg inden for realistiske transportafstande, gælder det mon også, hvis man tæller erhvervsaffaldet med, men et mindre anlæg, et såkaldt kategori 5 anlæg burde også kunne gøre det og så man stadig udnytter erhvervsaffaldet. Fra 2012 vil beboerne i hovedstaden kunne lave mad over gas fra deres eget møg, renseanlægget Lynetten skal levere op til 700 kubikmeter gas i timen til Københavns Energi, resterne fra afføringen ender i et stort tankanlæg på Renseanlægget Lynetten på Amager, her gærer slammet og frigiver på den måde methangas, efter planen skal renseanlægget pumpe op til 700 kubikmeter gas i timen ud i gasnettet, Gassen, som Lynetten skal levere, går i gasrørene til københavnerne, men potentielt kan gassen bruges til mange andre formål, det kan bruges til at lave fjernvarme, eller man kan bruge den til brændstof til biler, hvis man vil det," siger Peter Christiansen. Renseanlægget producerer faktisk allerede gas, som man bruger til at varme sine bygninger op og til at tørre slam, inden det bliver brændt af i nogle store ovne. Derudover bruger Lynetten den ekstra gas til at hjælpe med at varme det fjernvarmevand, som har været ude ved forbrugerne for at aflevere sin varme og nu er på vej tilbage til Københavns Energis anlæg på Amager. Så der er flere forskellige muligheder, så det er bare med at komme i gang og så kan kommunens biler måske i fremtiden køre på gas, så husk nu at fremtidssikre anlægget.