EMNER

Biogasanlæg er på vej i Vrå

VRÅ:På et møde i aften i Vrå Hallen præsenteres et projekt for et biogasanlæg med tilhørende separationsteknik. Det er planen at opføre anlægget to kilometer nord for Vrå. Der er planer om et nyt, patenteret koncept, hvor der foretages en forbehandling af gyllen, inden levering til biogasanlægget. Derved bibeholdes værdifuldt kvælstof på landbrugsbedriften samtidig med, at den energiholdige tørstof kan levers til biogasanlægget. Levering af tørstof medfører store besparelser i forhold til andre håndteringsmetoder af overskudsgylle - blandt andet gennem stærkt reducerede transportomkostninger, lempede arealkrav, mulighed for meget høje udnyttelsesprocenter af kvælstof, bortskaffelse af overskudsfosfor samt uafhængighed af overførselsaftaler. Det er BioEnergi i Danmark A/S, der står bag initiativet.