EMNER

Biogasanlæg får lidt længere frist

Ejere af GFE Krogenskær får foretræde for teknik- og miljøudvalget

BRØNDERSLEV:Meget tyder på, at GFE Krogenskær på Vildmosevej i Brønderslev får en længere frist til at løse lugtproblemerne på biogasanlægget. Sagen var i går på dagsordenen i kommunens teknik- og miljøudvalg. Et flertal i udvalget mener, at de to ejere, Jan Ulrich og Per Pedersen, skal have foretræde for teknik- og miljøudvalget på det næste møde. De tre, der gik ind for den løsning er Kim Toft (V), Poul Pedersen (V) og Gunnar Larsen (S). Formanden, Karsten Frederiksen (K), og Johannes Trudslev Pedersen (S) mener, at man allerede nu kan sætte en tidsplan i værk. - På næste møde skal de to ejere fortælle hvilke planer ejerne har for at løse lugtproblemerne. Holdningen er, at GFE Krogenskær inden 1. juni skal få et akkrediteret firma til at foretage målinger. Jan Ulrich og Per Pedersen mener, at de i løbet af sommeren kan løse lugtproblemerne.På baggrund af en klage foretog Brønderslev Kommune 19. januar et uanmeldt tilsyn af forholdene på GFE Krogenskær. Ved dette tilsyn blev der konstateret en markant lugt i området omkring GFE Krogenskær. Det var specielt galt på Sdr. Omfartsvej og Søndergade-Vildmosevej. På baggrund af lugten ved tilsynet og den indkomne klage skønner forvaltningen, at der kan være tale om en overskridelse af virksomhedens vilkår om lugt. Nu skal virksomheden så dokumentere, at loven holdes. Hvis dette krav ikke overholdes, foreslår teknisk forvaltning, at der sker politianmeldelse. Men nu skal politikerne først høre ejerne.