Biogasanlæg i Vrå godkendt

Teknik- og miljøudvalget har sagt god for et stort biogasanlæg i Vrå. Nu er det op til byrådet at give den endelige accept.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Jens Peter Lunden er manden bag et måske kommende bioagasanlæg i Vrå. Foto: Kurt Bering

10 indsigelser til trods har politikerne i teknik- og miljøudvalget valgt at godkende lokalplanen for Vrå og dermed også det omdiskuterede biogasanlæg øst for Vrå. - På den lange bane er det en miljømæssig gevinst for samfundet og vi er som kommune forpligtiget til, at en større del af vores energiforsyning skal komme fra alternative energikilder, som er CO2-neutrale, siger formanden for teknik- og miljøudvalget Jørgen Bing (SF). Det otte hektar store biogasanlæg i Vrå vil kunne varme en hel stationsby på 1100 husstande op med egnens egne energikilder, som for eksempel gylle, halm, majs, træflis og andre kalorierige råvarer. Det hele bliver omdannet til naturgas, som sendes videre til fjernvarmeværker og forbrugere. Biogas lugter også Mens det i det store billede er bedre for miljøet, så vil det give nogle gener for nærmiljøet. De 10 indsigelser går blandt andet ud på, at anlægget, som vil være synligt fra Aalborgvej, at det vil lugte og at det skal ligge for tæt på Vrejlev Kloster. Formanden har forståelse for borgers synspunkter. - Jeg var selv skeptisk i forhold den korte afstand til Vrejlev Kloster, men hvis det bliver flyttet længere nord på, så bliver det også mere synligt. Der er fordele og ulemper ved det hele, sukker Jørgen Bing. 200.000 ton gødning Biogasanlægget Grøn Gas-Vrå vil kunne behandle 200.000 ton husdyrgødning om året, men teknisk forvaltning afviser, at biogasanlægget vil lugte mere end det gør i dag, da afgasset gylle lugter mindre end rågylle. "Det kan dog ikke udelukkes, at biogasanlægget i perioder vil kunne lugte", oplyser teknisk forvaltning yderligere. - Heldigvis er teknikken blevet videreudviklet ganske betydeligt indenfor de seneste år, så det bliver mere lugtfrit, beroliger Jørgen Bing de beboere, som har gjort indsigelser over netop dette. Inden Grøn Gas-Vrå bliver en realitet er der dog lige et par sten, der skal ryddes af vejen. Hjørring Kommune afventer en dom fra Naturklagenævnet om, hvorvidt der skal foretages en VVM-redegørelse. En sådan vil gøre lokalplanen ugyldig. Derudover koster biogasanlægget mellem 75 og 100 millioner kroner at bygge og manden bag ideen, Jens Peter Lunden, har tidligere udtalt, at biogasanlægget kun bliver til noget, hvis han får tilskud til det dyre anlæg fra staten.