Lokalpolitik

Biogasanlæg kører nu godt

Forsyningsudvalgets formand vil ikke afvise, at biogasanlæg kommer til at levere til kommunalt anlæg

BRØNDERSLEV:Venstre i Brønderslev har været på besøg på biogasanlægget Krogenskær på Vildmosevej i Brønderslev. Her fortalte Jan Ulrich om anlægget, der er kommet i god drift. Nogle af de spørgsmål, der meldte sig, er, hvad der sker med den varme, anlægget producerer. Og hvorfor er anlægget ikke tilkoblet den kollektive varmeforsyning. NORDJYSKE Stiftstidende har bragt spørgsmålet videre til formand for Brønderslev Kommunes forsyningsudvalg, Ole Lysgaard Jensen (V). Ole Lysgaard Jensen forklarer, at de ikke kan lade sig gøre. Biogasanlægget er ingen varmeforsyning. - For at man kan etablere varmeforsyning, kræves en lokalplan, siger Ole Lysgaard Jensen. Oprindeligt var der planer om at etablere to biogasanlæg - ét i Ø. Brønderslev og ét på Vildmosevej i Brønderslev. Dette forslag faldt ved stemmelighed. Når der ikke er lokalplaner, er der ikke nogen varmeforsyningsleverance. - I begyndelsen var der frygt for lugtgener, fordi de to anlæg lå bynært. Så i stedet blev der bygget ét stort anlæg efter regionplanen, og regionplanen er amtets ansvarsområde, og amtet gav tilladelse. - Mig bekendt ændrede man også anlægget, så det producerer så meget el og så lidt gas som muligt. - Det har vi i forsyningsudvalget taget højde for med det nye kedelanlæg, der er forsynet med kombibrænder. - Derfor er vi i stand til -når lovgivningen tillader det - at aftage biogas fra anlægget. Som lovgivningen er nu, er vi pålagt at anvende afgiftsbelagte brændsler. - Men den lovgivning holder ikke ud i fremtiden. Folketinget kan ikke med den ene hånd give tilskud ud til biogasanlæg, og så samtidigt ved lov forhindre varmeforsyninger i at gassen og anvende den til varmeproduktion. Ole Lysgaard Jensen siger, at det ikke kan udelukkes, at biogasanlægget i fremtiden kommer til at levere varme. - Det kræver en lokalplan, der er godkendt i byrådet, siger Ole Lysgaard Jensen.