Lokalpolitik

Biogasvarme til forbrugerne

Biogasanlægget GFE Krogenskær og Brønderslev Varme er blevet enige om et projekt, så overskudsvarmen fra biogasanlægget kan kanaliseres ud til forbrugerne

Overskudsvarmen fra biogasanlægget kan dække omkring 12 procent af varmebehovet i Brønderslev. Til gavn for miljøet. Arkivfoto

Overskudsvarmen fra biogasanlægget kan dække omkring 12 procent af varmebehovet i Brønderslev. Til gavn for miljøet. Arkivfoto

Ti procent af varmen til Brønderslev by vil fremover komme fra et biogasanlæg. Og det giver både billigere og mere miljørigtig varme. Brønderslev Varme og Biogasanlægget GFE Krogenskær er nemlig blevet enige om et projekt, hvor overskudsvarmen fra biogasanlægget kan kanaliseres over til Brønderslev Varmes forsyningsnet. Et projekt, som Teknik- og miljøudvalget netop har givet grønt lys for. - I forbindelse med etableringen af biogasanlægget var der stor diskussion om beliggenheden og lugtgener. Men vi har fra starten tilkendegivet, at anlægget har store miljømæssige gevinster, og derfor er det glædeligt, at der nu er fundet en løsning mellem parterne, så Brønderslev Varme kan aftage overskudsvarmen fra biogasanlægget, siger udvalgsformand, Karsten Frederiksen (K). Det er den overskudsvarme der opstår, når biogasanlægget producerer el, der fremover skal udnyttes. I dag bliver varmen lukket ud i det fri. I snart to år har der været talt om at lavet et projekt, hvor denne overskudsvarme kan bruges. Og nu er biogasselskabet og Brønderslev Varme blevet enige om en model, hvor biogasselskabet skal etablere anlægget samt eje og drive anlægget. Brønderslev Varme forpligtiger sig til blot til at købe varmen. Miljøet er den store vinder Overskudsvarmen fra biogasanlægget kan dække omkring 12 procent af varmebehovet i Brønderslev. Dermed får Brønderslev Varme brug for mindre naturgas, og det giver en reduktion af co2 udslippet på omkring 5,4 tons om året. Men i modsætning til den åbenlyse miljøgevinst så er den økonomiske gevinst knap så stor for forbrugerne - men den er der. Brønderslev Varme vil spare omkring 330.000 kroner om året, hvilket vil betyde en varmeregning, der blot bliver 70 kroner billigere for en forbrug på 18 MWh. Men under alle omstændigheder er der kun fordele ved projektet, mener Karsten Frederiksen (K). - Projektet giver en miljøgevinst, billigere varme og en forretning for ejerne af biogasanlægget. Så det er en win-win-win situation, siger han. Projektet skal nu i høring i fire uger hos berørte forsyningsselskaber, regionplanmyndigheder samt grundejere. Kommer der ikke indsigelser til projektet kan udvalgsformanden godkende det endeligt.