Biograf-teater kunne have været klar allerede nu

Kulturhus: Nordjyske Stiftstidende citerer 17. februar i et referat fra Venstres generalforsamling, borgmester Hans Rex for, ikke at kunne forstå mine udmeldinger om, at et kulturhus i Kappelborgskolen i dag ville have været betydelig tættere på at være en realitet, hvis ikke Venstre for tre år siden havde omgjort den allerede trufne beslutning om at lukke skolen. Venstre valgte, hvad alle i dag vist kan se, bevist at lukke øjnene for virkeligheden for at vinde borgmesterposten, og Rex's udtalelser tyder på, at man også valgte at lukke ørerne! Det er korrekt, at vi ikke ønskede at lukke skolen så hurtigt, som det nu er sket, men samtidig ønskede vi altså også, i takt med at skolen tømtes for elever, løbende at ombygge de tomme lokaler til kulturformål. Vort forslag gik blandt andet på, at eleverne de sidste år skulle benytte Skagen Kultur- og Fritidscenter til idrætstimerne, for hurtigst muligt at få etableret en biograf og teatersal i skolens gymnastiksale. Det projekt kunne have stået færdigt i dag! Det samme kunne musikskolens overtagelse af dele af vestfløjen, men vigtigst af alt: Vi kunne i dag have været så langt fremme, både hvad angår projektering og budgetlægning, at selv indenrigsministeren ville have haft svært ved at stoppe projektets færdiggørelse. Sådan skulle det desværre ikke være, og nu er situationen den, at vi er helt afhængige af en dispensation fra ministeren. Det overrasker mig da lidt, men glæder mig bestemt meget, at Venstres gruppe åbenbart er enige i, at vi skal have det kulturhus. Det er den socialdemokratiske gruppe også, så lad os dog nu i fællesskab smøge ærmerne op og komme i gang med arbejdet.