Hjørring

Biografer

HJØRRING BIO-CENTER I DAG 16.30 Garfield. 16.30 Thunderbirds. 18.30 og 21 Kong Arthur. 18.30 og 21 Riddick. 18.30 og 21 I. Robot. 19 og 21 Tid til forandring. I MORGEN 16.30 Garfield. 16.30 Thunderbirds. 18.30 og 21 Kong Arthur. 18.30 og 21 Riddick. 18.30 og 21 I. Robot. 19 og 21 Tid til forandring.