Naturvidenskab

Biologer: Stadig stop for torsken

KØBENHAVN:Bestanden af torsk i Nordsøen er fortsat så lille, at biologerne i Det Internationale Havundersøgelsesråd (ICES) atter anbefaler nul fangst til næste år. Også fangsten af rødspætte i Nordsøen bør ifølge biologerne skæres ned for at styrke den trængte gydebestand af rødspætter. Når det gælder industrifiskernes vigtige fisk, tobis, er bestandenes størrelse også her ifølge ICE under de anbefalede minimumgrænser. Anbefalinger lyder på mindst 600.000 tons tobis, og ifølge biologerne er der kun 446.000 tons. Tobisfiskeriet blev lukket i 2005, og ICES anbefaler et fortsat fuldt stop for tobisfiskeriet, indtil bestanden viser tegn på fremgang. Når en fiskebestand er under grænsen på grund af for meget fiskeri, så har fiskene ikke tilstrækkelige muligheder for at formere sig, og fiskeriet må begrænses, indtil bestanden har nået et mere bæredygtigt niveau. Anbefalingerne fra ICES indgår i de politiske forhandlinger, når EU's fiskeriministre som sædvanligt mødes kort for jul for at fastlægge rammerne for næste års fiskeri. /ritzau/