Biologikursus udfordrer alle sanser

Try Landbrugsskole bygger bro mellem by og land med tilbud til skolernes biologiundervisning

TRY:Da Try Landbrugsskole sidste efterår lancerede deres nye projekt, et to-dages biologikursus beregnet for 8-10. klasse, var det med et ønske om at give en introduktion til landbrugets betydning i samfundet samt et tilbud, der kan indgå i skolernes biologiundervisning. Tilbuddet er rettet til alle skoler i Nordjylland, og i dette efterår har 843 elever tilmeldt sig dette undervisnings- og højskoleophold. - Vi prøver at vise, hvordan dyrene har det, for vi bliver nødt til at gøre noget for at bryde den "mur" af misforståede holdninger til landbruget ved at lave gode historier og spændende oplevelser, fortæller tidligere landmand og lærer, Anders Uhrenholt. Derfor er målet med kurset, at give de unge indsigt i nogle biologiske emner og deres sammenhænge til den verden vi lever i, og det gøres ved at forbinde teori og praksis, hvor eleverne arbejder med forskellige temaer, praktiske øvelser, diskussioner og opgaver. Eleverne er sammen med landbrugseleverne til spisning og fritidsaktiviteter, og de skal derfor også leve efter de regler, der er for landbrugsskolen. - Vi kan godt mærke, at det er et helt andet virkelighedsniveau for eleverne. For mange er en gris jo sådan noget, som ligger pænt pakket ind i cellofan i opskårede stykker i køledisken. Her både ser og lugter de med vidt-åbne sanser, at en gris selvfølgelig lugter, men at de også har det godt, forklarer Anders Uhrenholt. Realistisk undervisning En vigtig del af kurset er derfor også en snak om etik i landbruget og omverdenen, landbrugets syn på byen og omvendt samt landbrugets vilkår, uddannelsen og de muligheder det giver. Og som en naturlig del af biologikurset kommer alle elever på besøg på to lokale gårde med henholdsvis køer og grise. Kvægbesøget aflægges hos Annette og Per Vestergaard, Gingsholmvej, som har 140 økologiske malkekøer. Svinebesætningen, der besøges, ejes af Kirsten og Lars Peter Simonsen, Landbolystvej, der har 300 grise. Da 9. klasse fra Klostermarkskolen i Aalborg besøgte svinebesætningen med deres lærere, var gårdens effektivitet og etik ved at tage pippet lidt fra dem. For først skulle de i overtræksdragter- og sko, før der blev adgang til de rene stalde, der består af en farestald, løbestald og drægtighedsstald. Klostermarkskolen valgte i år kurset "Dyr og forplantning", hvor Anders Uhrenholt som en del af kurset brugte en tom bør (livmorder fra en so) og 'en med små fostre samt en dødfødt pattegris. Da han begydte at skære de små fostre fra og bagefter viste en obduktion af pattegrisen, var det ikke alle, som var lige modige, da de blev tilbudt at hjælpe til. Men de fik en meget realistisk gennemgang af organerne og sammenligning til mennesket. Og så var der lige et kvarter i spisesalen til højskolekaffe og hjemmebagte rugboller, inden bussen kørte ud til Kirsten og Lars Peter. Efter to dages koncentreret undervisning på Try Landbrugsskole to eleverne hjem mættet af indtryk.