Energiselskaber

Biovarme på vej i spåner

Samfundsøkonomisk fordel at bygge ekstra naturgas-kedel i Arden

2
Galleri - Tryk og se alle billederne. Galleri - Tryk og se alle billederne.

Rest­pro­duk­ter som vedflis går til cel­lu­lo­se-pro­duk­tion i Nor­ge og Sve­ri­ge, mens bark, spå­ner og sav­smuld trans­por­te­res til biovarmeværker. Det pro­dukt vil Rold Skov Sav­værk ger­ne af­sæt­te til Ar­den Var­me­værk. Foto: Micha­el Koch

ARDEN:”Samfundsøkonomisk ufordelagtigt”. Med den begrundelse fraråder varmeplanlægger Anker Jensen fra Naturgas Midt-Nord S/I, at der skal fyres med bark, savsmuld og spåner som supplement til naturgassen i Arden. Bøjer Mariagerfjord By sig for den konklusion, trækker man tæppet væk under Rold Skov Savværks planer om snarest at opføre et biovarmeværk på savværksgrunden. Slet og ret, fordi Arden Varmeværk ikke får lov til at sælge varme baseret på savværkets restprodukter. Frem for biovarme anbefaler Anker Jensen, at varmeværket dækker sit spidslast-behov via en ny kedel baseret på - naturgas. - Konklusionen er jo ikke min. Den fremgår slet og ret af de beregninger, Arden Varmeværk selv har foretaget ved at følge Energistyrelsens retningslinier fra juli 2006, gør Anker Jensen opmærksom på. Set over 20 år giver det en samfundsmæssig gevinst på 4,2 milllioner kroner at satse på naturgas frem for at fyre med bark, spåner og savsmuld. Gevinsten reduceres med en halv million, ifald varmecentralen placeres øst for banen, som Arden Varmeværk ønsker af hensyn til forsyningssikkerheden. - Jeg betvivler ikke regnestykkets rigtighed. Men jeg har altså svært ved at se det uøkonomiske for samfundet i at omsætte et biprodukt fra et lokalt savværk til nærområdets varmeforbrugere. Tværtimod fjerner man megen lastbiltransport fra vejene, fordi varmecentralen jo opføres på savværksgrunden, hvor restprodukterne befinder sig, siger formanden for Arden Varmeværk Verner Andersen. Anker Jensen, Naturgas Midt-Nord: - Jeg har bestemt sympati for biovarmeprojektet. Det ligger jo lige til højre fod at udnytte lokale ressourcer lokalt. Men overordnet har samfundet altså en målsætning om at fortrænge forbruget af CO-2 (kuldiooxid) billigst muligt. I det regnestykke sejrer naturgassen. Dertil har Midt-Nord som distributør af naturgas en forretningsmæssig interesse at forsvare, siger han. Siger Mariagerfjord Byråd alligevel god for biovarme-projektet, ender det nok hos Energistyrelsen.