Lokalpolitik

Biovarmen foreløbig bremset

Ignorerer byrådet naturgas-protest, ender sagen hos Energiklagenævn

Rold Skov Savværk vil opføre biovarmeværk og afbrænde restprodukter som bark, savsmuld og spåner. Varmen vil savværket afsætte til Arden Varmeværk - hvis man i sidste instans får lov for Energiklagenævnet. Foto: Michael Koch

Rold Skov Savværk vil opføre biovarmeværk og afbrænde restprodukter som bark, savsmuld og spåner. Varmen vil savværket afsætte til Arden Varmeværk - hvis man i sidste instans får lov for Energiklagenævnet. Foto: Michael Koch

ARDEN:Drømmen om et biovarmeværk i Arden indfries næppe med snoreklip i efteråret. Først skal Energiklagenævnet sandsynligvis afgøre tvisten, efter at S/I Naturgas Midt-Nord som bebudet vender tommelfingeren nedad for samarbejdet mellem Rold Skov Savværk og Arden Varmeværk. Virksomhedsøkonomisk er der fornuft i at afbrænde restprodukter som bark, savsmuld og spåner og sende varmen ud til forbrugerne. Men for samfundet som helhed taler økonomien til fordel for naturgas, pågeger Midt-Nord. Beregningerne er Arden Varmeværks egne. ”Projektet er kun interessant for Arden Varmeværk, fordi der er afgift på naturgas, men ikke på træflis. Naturgas Midt-Nord vil arbejde for, at dette misforhold ændres”, advarer selskabet, der ikke sælger gassen, men ejer selve nettet, der forsyner området. Jo mere gas, der sendes gennem nettet, jo mere tjener Midt-Nord. Sagen skal nu udvalgsbehandles og afgøres i Mariagerfjord Byråd. Her kan kan enten bøje sig for Midt-Nord eller støtte det lokale projekt. Sker det sidste, vil Midt-Nord givetvis bringe sagen for Energiklagenævnet. - Det ligner jo til forveksling problematikken fra Hobro, hvor Varmeværk Hobro Syd gerne har villet købe overskudsvarme fra S/I Fællesforbrænding til opvarmning af 700 husstande, siger Preben Christensen (A), formand for teknik- og miljøudvalget. - Arden-projektet synes jeg er fremragende, og jeg vil gøre mit til, at vi lokalt står bag. Men først skal vore teknikere granske tallene. Har varmeværket nu taget højde for alt. Medregnet nye arbejdspladser, mindre transport, fortrængning af CO2 i sine beregninger, spørger Preben Christensen med henvisning til, at der samfundsøkonomisk angivelig vil være et tre-fire millioner at hente på naturgassen. Efter planen opfører savværket et biovarmeværk på egen grund og afbrænde restprodukter som bark, savsmuld og spåner. Den varme køber Arden Varmeværk. Allerede for to år siden nåede værket den afsætning, man havde regnet med at stå med nu. Siden er nye udstykninger kommet til. Og de udbyggede Arden Hallerne har kvittet oliefyr til fordel for fjernvarme. Også af sikkerhedsmæssige grunde vil værket gerne stå med en stor reserve-lastkapacitet på østsiden af banen.