Lokalpolitik

Birgit Hansen: Niveauet simpelthen for lavt

90 procent af byrådets møde går med politisk kævl, skriver Birgit Hansen (S) i dette læserbrev.

Birgit Hansen - er byrådet en børnehave?

Birgit Hansen - er byrådet en børnehave?

Jeg overhørte to unge menneskers samtale. Den ene fortalte, hun er i praktik i en børnehave, den anden svarede hende:"fedt, så kan du også komme i praktik i byrådet!" Smask. På byrådsmødet i aftes var der beskyldninger frem og tilbage, hvem der var mest lysten efter at komme i pressen. Beskyldninger byrådsmedlemmer imellem, hvilke politiske korstoge, der var mest latterlige. Da jeg i aftes 23.00 forlod byrådsmødet efter 4 timer med 90 % politisk ævl og kævl tænkte jeg: - hvad blev der af visionerne? - hvad blev der af dialogen og debatten om, hvilken vej vi vil? - hvordan kommer vi videre efter vores seminar, der mundede ud i essenser, som vi skulle arbejde videre med? Vi når aldrig til visioner. Vi har travlt med beskyldninger og med at holde næsen oven vande for ikke at gå konkurs. Vi har travlt med at undskylde og forsvare. Hvis vi ikke vedtager med os selv, vi VIL have plads til visioner, så er der kun een vej - længere ned. Forslag: alle politiske udvalg SKAL få set på essenserne af vores visionsseminar. Hvilke kan realiseres? Vi SKAL have mere borgerdialog. Odense Kommune har netop lanceret to hjemmesider, der giver borgerne mulighed for at komme med gode idéer til den nye kommuneplan og besparelser på børne- og ungeområdet. I Randers Kommune lod man borgerne komme med et sparekatalog, der blev behandlet politisk på lige fod med forvaltningens oplæg. Flere kommuner er på Facebook mhp. borgerinddragelse og kommunikation med borgerne. Hvis vi vil borgerinddragelse hele vejen rundt, skal vi gå foran ift. kommunikation og dialog. Ikke kun ved at annoncere i lokalaviser og på kommunens hjemmeside. Vi kan lave lokalplans visualiseringer på stedet, som Aalborg Kommune netop har forsøgt. Vi kan lave borgermøder - emnerne er mange. Vi kan skabe dialog via f.eks. Facebook. En kommunikationschef har sagt, at forudsætningen for god kommunikationsledelse i kommunen er politisk stabilitet, en dygtig topledelse og en borgmester, der forstår vigtigheden af god kommunikation. Der er noget at gå i gang med. Mon vi magter det? Vi kan kun udvikle denne kommune i fællesskab.