Mariager

Birgitta får sin egen brochure

Trefløjet A4-ark fortæller om den hellige Birgitta af Vadstena

Birgittaforeningen i Mariager har fået opfyldt et længe næret ønske, nemlig udgivelsen af en Birgitta-brochure. Den er et trefløjet A4-ark, der fortæller om den hellige Birgitta af Vadstena og om foreningens virke. Birgitta blev helgenkåret i 1391 og i årene derefter blev flere Birgittinerklostre grundlagt i Europa - deriblandt det i Mariager. Birgittaforeningen blev stiftet i 2001 i et samarbejde mellem Mariager Kommune, Mariager Museum og Mariager Turistforening. Foreningen har 61 medlemmer. Brochuren vil blive fremlagt flere steder i Mariager, blandt andet i kirken, sognegården og på museet.