Birkelse

Birkelse byder ind med et nyt projekt

BIRKELSE:De lokale rødder har tidligere sat 22. juli som frist for, at de forskellige arbejdsgrupper i kommunen kan søge om kommunale penge og hjælp til nye borgerprojekter i lokalsamfundene. Og i Birkelse er de lokale rødder klar med en ansøgning til et nyt projekt, fortæller Erik Nielsen. Det drejer sig om lergraven vest for Birkelse by. - Der er i dag sump og siv. Området vil vi gerne omdanne til et rigtigt rekreativt område, fortæller Erik Nielsen. Søger om 205.000 kr. Det er et projekt til omkring 205.000 kroner, som der søges om. - Så har vi også en sø med stisystem, bålplads, bænke, beplantning og belysning samt volde til at give læ, fortæller Erik Nielsen. Arbejdsgruppen lægger ikke skjul på, at et sådan projekt kan komme mange til gavn. - Det er et område, som støder op til Banestien. Det kan benyttes af børnehaver og dagplejere med børn, og det er på vej ud til spejdernes hytte, siger han. I forvejen arbejdes der i Birkelse med byfornyelse med både torv og trafiksikring, ligesom man i Ryaa arbejder på at få et samlingssted og -hus.